Legfrissebb írások

Bejelentkezés

Israfel Arkangyal

 

B112 - Türkiz/Közép-tónusú Királykék

Született: 2014. December 14-én, 12:12-kor (GMT)

Első gondolatok

 

A B112-ben mély kapcsolatot látunk a Delfin üveggel (B33) a Türkiz és Királykék színkapcsolatban.

Egy bizonyos értelemben (1 + 1 + 2 = 4) 4 Delfin üveget látunk ebben a B112-ben. Ha a 33-at 4-szer vesszük, az 132-t ad, ami ennek az üvegnek a száma plussz a Csillaggyermeké (B20) (112 + 20 = 132). Ez valahogy úgy rezonál, mint amikor egy Delfin az ellenkező irányban úszik a Csillag gyermek segítségével. Ez az üveg azokról is szól, akik keresik igazi céljukat – miért vannak itt és hogyan kapcsolódhatnak azzal, amit kértek tőlük.

A 112-es üveg a St Germain (B56) duplája is (56 + 56 = 112). (5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11) St Germain erős üzenete a tramszmutáció és a szinkronicitás, amit az Israfelről készült jegyzetben is láthatunk alább. Az 5 és a 6 együtt 11 egy kaput mutat, igy a két 11-es egy dupla kapu.

Ez a numerológia fontos a jegyzet elkezdéséhez.

Hagyományosan, Israfel úgy ismert, mint egy igen energetikus, erős Arkangyal, aki a Logos, a férfi/női Isten/Istennő kreativ aspektusát testesíti meg, a kreativitást a szív kommunikációján keresztül fejezik ki énekben, és a tánccal ünnepelve.

Gyakran megérint bennünket, ami a dallal és tánccal kommunikál. Szívünket megnyitva a hanggal Israfel elősegíti a lélek zenei kommunikációjának érzését.

Ennek az üvegnek az átalakító aspektusa lényeges ahhoz, hogy megértsük, mit kínál ez az Arkangyal. Ha táncolni kezdünk, mert egy bizonyos ritmus, egy bizonyos zenei kombináció megérint bennünket, belépünk a mozgás világába, az ünneplésbe, ami Israfel egyik inspirációja.

Israfel fújja a trombitát és ugyanabban az értelemben, ahogy Gábriel Arkangyal, ráébreszt bennünket arra, ami bennünk a csillagunk mélyebb szintjén van. Itt láthatjuk a kapcsolatot a színekben, a Királykék komplementer színe az Arany, itt van a Királykék Israfelben, és az Arany Gabrielben (B95).

Ha bármelyik üvegben a Királykéket nézzük, gondolhatunk a Kiráykék és Arany kapcsolat jelentőségére, mivel az arany összekapcsol bennünket az összes energiaközpontunkkal. Igy van es Israfellel is. A felső részben ahogy tudatosan kapcsolódunk az individuáció Türkiz folyamatához, a folyamat, ami a szívünk kreativ kommunikációja, képessé válunk arra is, hogy kapcsolódjunk az Arany csillagunkhoz; igazi énünk kommunikál általunk, így az Út leszünk, amint az önmagunkban élő Logos reaktiválódik bennünk.

Ez a kritikus változások ideje, ezek némelyike kihívásokat jelenthet, néhány pedig olyan dolgokra adhat lehetőséget, amelyek egy új rendet hoznak. Israfel kérése, hogy kérjük az Angyalok támogatását ebben az átmeneti időben. Israfel segít, hogy az igazi hangunkon hívjuk, a szívünk hangján, a csillagon keresztül, hogy elérjük és fogadjuk a szeretettet, bármelyik Angyal is van ott éppen, hogy velünk dolgozzon.

Israfelt egy Szeráfnak nevezték, azt mondják, a nevét mondva megnyílik az ötödik kapu, ez emlékeztet az elengedés ötödik szintjével való kapcsolatra. Az energia, ami a B65 Lila/Vörös üvegen jön át (az ég a földön lehetőség, ahol a fej a mennyben és a láb a földön) az ötödik kapunál van jelen. Az ötödik kapu a torokkal is kapcsolatos (5. csakra) az ide áramló energiát Israfel Türkize támogatja.

A B112-re gondolhatunk úgy is, mint segítségre a tudatlanság megszüntetéséhez, annak az eltávolítását jelenti, ami az utunkban van, elhomályosítva azt, ami előttünk áll. Néha egy akadályt kell legyőznük, mint a sárkányt, úgy is gondolhatunk Israfelre, mint aki megszünteti a sárkányenergia negativ képzettársítását és itt egy szoros kapcsolat érződik Mihály Arkangyallal. Israfel az újabb Angyalok körébe tartozik az arkangyali seregben.

Israfel segíti annak lehetőségét, hogy igazi természetünket, igazi önvalónkat, transcendens valóságunkat létrehozzuk; itt láthatjuk a transzmutációt, amit a dupla B56-nál már említettünk. Egy bizonyos értelemben újjászületünk Israfellel, ez az újjászületés Gabriel Arkangyallal indult el.

Van kapcsolat az Iszlámmal, és Mohammed prófétával is. Israfel volt az Arkangyal, aki Mohammedhez jött, hogy erősítse őt a prófétai útján.

Négy angyal tekinthető a szufi tradicióban a legnagyobb szentnek: Gabriel, Mihály, Azreal és Israfel. Eközül a négy Arkangyal közül az egyetlen Azreal volt, aki ugymond sikertelenül tért vissza a forráshoz.

Israfel képes arra, hogy párhuzamosan és egyidejűleg sok helyen legyen egy időben. Ő az új korszakra ébresztő Arkangyal, elérhető mindazok számára, akik alszanak, hogy felébredjenek arra a valóságra, ami a céljuk, amiben megegyeztek,mielőtt ebbe az inkarnációba léptek volna. Ez az aspektus segít bennünket, hogy kiszabaduljunk a kondicionálás narkózisából és pillanatról pillanatra támogatja ébredésünket, az ünneplés lehetőségét.

Egy hasznos pont Israfel Arkangyalról az a segítség, amit a meglévő képességeink felfedezésében kapunk, és hogy teljesen azok legyünk, akik vagyunk. Itt az idő, hogy meglássuk az ajándékaink nagyszerűségét, amiket kértünk és ami megadatott, hogy elsősorban használjuk a kreativitásunkat, bármilyen formában is jelenik meg, igy egy kreativ áramlás jön létre abban és azáltal, amit teszünk, vagy ami a dolgunk, a felébredés érzése az Én Vagyok-ra.

Az Iszlámban Israfel jelentése „Az Égő Egy“, ez egy kapcsolat Jeruzsálemmel és Israfel szorosan kapcsolódik Mózeshez is. Mély kapcsolódása Rafaelhez tisztán angyali a Zsidó-Keresztény irodalomban. Az Aura-Soma rendszerben, Rafael a Királykék/Királykék, B96 üveg. A Királykék nem túl gyakori az alsó részben,ez hangsúlyozza Israfelnél a Királykék mélyén a világosság mély értelmének fontosságát. B112 ezért igen hasznos lehet bánatunkkal és szenvedéseinkkel kapcsolatban a veszteségeink miatt, és képessé tesz bennünket, hogy többet dolgozzunk az elengedéssel.

Az Iszlámban azt is mondják, Israfelt küldték a másik három Arkangyallal, Gabriellel, Mihállyal, és Azreallal a Föld négy sarkára, hogy összegyűjtsék a port, amelyből Adam Kadmon született (a Kabbalában mint az „eredeti ember“ szerepel). A négy sarokkal való kapcsolat más tradiciókban is ismert Israfelre hivatkozva, aki a szárnyával képes megérinteni az összes, a Létezés alapjait támogató pillért. Israfel ugyancsak szoros kapcsolatban áll Thoth-tal (A tudat Istene – az intelligenciáé, a gondolkodásé, az értelemé és logikáé) és Anubisszal (a Szent Föld Ura) az egyiptomi tradicióban.

Azt is tudjuk, hogy Israfelnek az Aura-Soma rendszer lényegéhez is köze van, a lényeg, ami fénytest felépítésével függ össze és az Arany alkímiája bennünk, a felkészültség, hogy lássuk, amit kértek tőlünk,ami a dolgunk, nem mindig a könnyű út.

Egy utolsó pont az asztrológiára tekintettel és a születés ideje: 2012. június 24. és 2015. március 16. között az Uránusz és Plútó hétszer áll derékszögben egymással és mindegyik egy-egy lépéssel közelebb visz a Vízöntő korhoz. A hatodik ezek közül december 14—15-én lesz, néhány asztrológus szerint ennek a témája a „Látomáshoz jutni“, ez szinkronban van Israfel üzenetével, hogy ébredjünk rá igazi énünkre. Ráadásul az Aura-Soma asztrológiai jellemzőiben az Uránusz a Türkiz üvegekhez kapcsolódik (43, 62, 45 és 75), míg a látomás (vízió) témakör a Királykékhez tartozik. Azt mondják, hogy az Uránusz és Plútó derékszögeinek idején fel vagyunk szólítva, hogy egy új, az igazságon alapuló világot építsünk, amelyet Israfel támogat, amint korábban említettük, lehetőséget nyújt az átalakulásra, a dolgok új rendjének kialakítására.

Szeretettel, mint mindig,