Legfrissebb írások

Bejelentkezés

Quintesszencia 15

 

Mike Booth gondolatai

Úgy tűnik megérett az idő arra, hogy valami bővebbet is mondjunk a Szent Grálról, és annak jelentőségéről az Aura-Soma rendszerében.

A Grál Kehely a bennünk lévő Lény három szintjéhez köthető. Ezeket hol három agynak, hol három kosárnak hívjuk, de most nevezzük inkább három kehelynek.

A legfelső kehelyben mentális tartalmakat találunk, minden olyasmit, ami az intellektussal áll kapcsolatban. A második kehely az összes érzésünket tartalmazza, az érzelmi viszonyulásainkat egymáshoz, önmagunkhoz, valamint e kettő kölcsönhatását. A harmadik kehely az ösztönös vagy mozgató aspektusainkat hordozza - azt a részünket, amelyik megtanul táncolni, biciklizni, azokat az automatikus működéseinket, amelyek más szintű figyelmet kapnak, és más idősíkon működnek, mint a másik két agy, kosár vagy kehely. De hogyan is kapcsolódik a Szent Grál és a Szoláris Logosz a három kehelynek ehhez az elméletéhez?

A felső kehely, amely a vállak magasságában helyezkedik el, és a fej egész területét magában foglalja, azt a lehetőséget is hordozza, hogy a Szent Grál beáramoljon, és megváltoztassa az elképzeléseinket és az intellektusunkat. A Grál Kehely a mentális sík nyitottságának és annak a szimbóluma, hogy készek vagyunk valamit fentről befogadni. Ez befogadókészséget, nyitottságot igényel a kifejeződéshez, a „szó"/a Logosz rajtunk keresztül a világba történő kiáradásához. A Kvintesszencia mentális síkon ezt a befogadást és nyitottságot segíti, és abban támogat, hogy képessé váljunk megengedni, hogy a kommunikáció rajtunk keresztül áramoljon. Segít tudatába kerülnünk a Logosztól származó kommunikációnak, amihez a befogadáson és a nyitottságon keresztül kapcsolódhatunk.

Mit tartalmaz a második kehely, ami a rekeszizom és a mellkas magasságában található? A befogadás nyitottságát a saját érzéseinkkel és azzal kapcsolatban, amit a szívünk rejt. Azt, hogy miképpen hangolódhatunk rá a fentről jövő energia beáramlására azáltal, hogy például a boldogság, melegség és törődés érzése tölt el bennünket. Mindezek előfeltételek, és bár a Kvintesszencia Olajzöld, ami a második kehely, kosár vagy agy jellegzetessége, mégis a Sárga, az Arany és a Szív Smaragdja közötti átmenetnek ezen a pontján válik az Olajzöld a Solar Plexusból a Szív Smaragdja felé vezető híddá. A Rózsaszín energián történő átívelés az, ahol - ha elfogadjuk önmagunkat - a melegség és törődés lehetővé teszi, hogy az érzelmek kommunikációja szívből történjen. A második kehelyben is ott a nyitottság és a befogadás, ami lehetővé teszi a Logosz érzelmi kommunikációjának létrejöttét a szívünkön keresztül. Ez akkor történik meg, amikor a Magenta energia fentről beáramlik, és összetalálkozik a lentről érkező Rózsaszín energiával.

A harmadik energiaközpont a harmadik kehely, ami a medence tájékán található. Ez a kehely felfogja a fentről érkező energiákat, ugyanakkor ez az a gyökér és "köldökzsinór", amely összeköt minket a Földdel. Ezen a módon érkezik meg Lényünk három aspektusa a Földre - bármi is létezik a mentális vagy az érzelmi síkon, nem áramolhat be addig a Lényünkbe, amíg a fizikai testünkben nem manifesztálódik. Ebben a legalsó kosárban engedi a mozgás, az energia, az elfogadás és a befogadás kibontakozni a Rózsaszín energiát.
A Szent Grál és a Szoláris Logosz Kvintesszencia tehát mindezeken a módokon elősegíti, hogy a befogadással, és a mindannyiunkban jelen lévő kreatív női intuícióval kapcsolatos változások Lényünk minden szintjén megtörténjenek. Ezután ez válik az Aura-Soma kibontakozásának legalapvetőbb faktorává. Valójában már sokan érezték, akik szerte a világon a Szent Grállal és a Szoláris Logosszal dolgoztak, hogy ez egy kulcs a Lényünk más dimenzióihoz vezető híd megnyitásához. Ez a híd fogja lehetővé tenni, hogy az Aura-Somában jelen lévő finomabb energiák a megfelelő helyre kerülhessenek.

Úgy tűnik, hogy a Grál után kutató Kerekasztal Lovagok a külvilágban kerestek. Mindannyian elbuktak. Azután az egyik Lovag felfedezte a belső utat, és elkezdte a Grált önmagában kibontakoztatni. Ez az időnek az a pontja, amikor a Szent Grál és a Szoláris Logosz megérkezik az Aura-Soma rendszerébe, és segít emlékeznünk arra, hogy bármit is keresünk, az bennünk van.

Mike