A Konzultációról

Bejelentkezés

EGYÉNI KONZULTÁCIÓRA JELENTKEZÉS:
Bábity Viktória + 36 70 60 444 89
Az Aura-Soma Konzultáció

Az Aura-Soma konzultáció célja, hogy az üvegek által megismerjünk a céljainkból, küldetésünkből, feladatainkból, múltunkból, jelenünkből és jövőnkből egy képet, mely segít feldolgozni eddigi életeseményeinket, és ez által jobban megértve magunkat tovább léphessünk a tudatosság útján. Az üvegek által közvetített üzenet megértése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban rálássunk konfliktusainkra, nehézségeinkre és félelmeinkre is. Megtalálhatjuk az ide vezető okokat és kihívásokat, melyeken tudatosan dolgozva ajándékokká formálhatjuk azokat. Fontos! Az Aura-Soma konzultáció nem jóslás. Hasonlatosabb inkább egy olyan elemzéshez, melyben azokat a lelki folyamatainkat érthetjük meg, melyek eddig rejtve munkáltak bennünk.

Az Aura-Soma konzultáció abból áll, hogy a kérdező, vagy nevezhetjük kliensnek is, megáll az Aura-Soma üvegkészlet előtt, és kiválaszt 4 olyan üveget, melyek számára a legjobban tetszenek. Elsőként azt, amelyik legjobban tetszik, másodikként a következőt, és így tovább. Ebben rejlik az Aura-Soma egyik nagyon fontos alapelve, az „önválasztó" mechanizmus. Nagyon fontos, hogy ebben senki nem segíthet, nem mondhat, javasolhat vagy befolyásolhat semmit. Csakis az választ, aki szeretné megismerni önmagát. Ezért egy jó konzulens sohasem mond semmit azon kívül, hogy „érkezz meg egy kicsit és válaszd ki a számodra legjobban tetsző 4 üveget". Ha ez a választás megtörténik, akkor a konzulens elkezdi elemezni az üvegek színeit, jelentését, üzenetét azon ismeretei alapján, melyeket a tanfolyamokon sajátított el. Ehhez sokszor lehet, hogy egyéb eszközöket is segítségül hív. Használhat még más üvegeket, hogy megmutassa a komplementeritásban rejlő üzeneteket, vagy hasonló üvegeket, melyek valamilyen analógiás gondolattal bírhatnak a választott üveggel kapcsolatban. Lehetnek numerológiai kapcsolatok az üvegek számai alapján, de alkalmazhatja az Aura-Soma és a Tarot, az asztrológia, vagy a Kabbala kapcsolataiból származó összefüggéseket is. Mindezeket mindig az üvegekkel történő összefüggésben mutatja meg, így még mélyebben lehet meglátni a lényeget.

Egy Aura-Soma konzultáció azért „működik", mert mi választjuk az üvegeket a színek, és ez által energiájuk alapján is. Rögtön felmerül a kérdés, hogy: „biztos, hogy azokat az üvegeket fogom választani, amelyek az én lelki folyamataimat tükrözik?". A válasz az, hogy „biztos", de nézzük meg miért. Mindenki sokkal jobban el tud fogadni egy választ, ha érti az okokat is.

A legelső megfigyelés magától Vicky Wall-tól származik. Vicky látta az aurát, és bizonyossággal állította, hogy mindig mindenki olyan színkombinációkat választ, melyek tükrözik igaz aurájának és egyéb aura rétegeinek színét.

Egy második magyarázat a szimpatikus rezonancia elve, mely hasonló a rádió működési elvéhez, és így kicsit könnyebben megfogható. A lényeg, hogy egy hullámhosszon - frekvencián dolgozó/rezgő/létező objektumok kapcsolatot tudnak létesíteni egymással. Ha a Danubius rádiót hallod, akkor nem lehet a Juventusra hangolva a rádiód. Minden vonzalom, vonzódás, megmagyarázhatatlan „találkozás" a szimpatikus rezonancia számlájára írható. Egy bizonyos ponton rájövünk majd, hogy valójában nincs különbség a választó és a választott üvegek között.

Úgy is megérthetjük a választás lényegét, hogy ha azokra a legáltalánosabb az érzelmi állapotokra gondolunk, melyek mindenki számára ugyan ahhoz a színhez kötődnek. Például, ha arra gondolunk, milyen színű a düh, vagy a harag, biztosan senkinek nem a kék jut eszébe. Miért? Mert „valahogy" a kékhez a béke, a nyugalom, a hűvösség „illik". A düh inkább a vörös színnel azonosítható. És bármilyen hihetetlen, ugyan így minden fogalom vagy érzés megfeleltethető egy-egy színnek, még akkor is, ha ezen eddig soha nem gondolkodtunk el. Az érzelmi állapotunknak és személyiségünknek megfelelően öltözködünk, alakítjuk környezetünket, miért pont itt ne jellemezne bennünket az a szín, amit választunk?

Mi történik a konzultáció alatt?

Vicky így magyarázta: „Az üvegek, mint lelkünk ablakai megnyílnak számunkra, hogy éber, tudatos elménk beláthasson ezeken az ablakokon rejtett, valódi énünk birodalmába". A választott üvegek legyenek bármely kombinációban is, tükröt tartanak elénk. Egy olyan képet, melyet még sohasem láttunk. Lelkünk tükörképét. Az Egyensúly üvegeket eszközként használva megszületett tehát a konzultáció technikája, amely elérhetővé teszi bárki számára, hogy a saját energetikai képletét meglássa. A konzulens csak segít abban, hogy „lefordítsa" a benne rejlő információkat, így szerepe inkább a tolmácséhoz hasonlít mint a terapeutáéhoz. Ebben rejlik az Aura-Soma második nagyon fontos elve, a „nem rábeszélő" technika. A konzulens abban segít, hogy megértsük a választásunk üzenetét. A jó konzulens nem mondja meg , hogy mit kell tennünk szerinte, nem viszi bele saját érzéseit, gondolatait - hiszen ő is csak egy külső szemlélő. Abban segít, hogy minél érthetőbben és szemléletesebben kibontsa a színek jelentését.

Aki valójában beszél, az a négy kiválasztott üveg, melyek, mint apró, csillogó ékszerek mutatják meg tévedhetetlen pontossággal kik is vagyunk valójában. Megmutatják, hol tartunk életünk útján, milyen kihívásokkal találkoztunk eddig ezen az úton, s mindebből mit és mennyire tanultunk meg, és azt is, hogy ezen ösvény mentén merre tart a lelkünk. Az üvegek beszélnek választott feladatainkról és megerősítenek abban, hogy a feladatok megoldásához szükséges erőt is hordozzuk magunkban. Hangsúlyt helyeznek ajándékainkra, melyeket az előzőleg megélt kihívások megoldásával szereztünk.

Az Aura-Soma rendszerében nem beszélünk problémákról. Az elénk tornyosuló feladatokat kihívásoknak nevezzük, hiszen megértjük, hogy ezek a kihívások mind lehetőségek is egyben, hogy eszköztárunkat gazdagítsuk az ajándékokkal, melyeket megoldásukkal szerzünk.

Miután a kliens és a konzulens az Egyensúly üvegek és a színek nyelvének segítségével megbeszéli a fent említett egyéni kérdéseket, a konzultáció az ajánlás fázisába lép. Hiszen miután felismertük és megbeszéltük a bennünk zajló folyamatokat, jogosan tehetjük fel a kérdést: „Értem, de mit tegyek most?"

Sokszor elég a tudatosítás, a felismerés élménye is, hogy a kihívás az ajándék fázisba forduljon, vagyis elkezdjük megoldani életünk aktuális feladatait. De legtöbbször, visszatérve megszokott körülményeink közé, automatikusan a régi mintáinkat kezdjük ismételni. Hiába ismertük fel egy röpke pillanatra valódi feladatunkat, ha hazatérve már újra „ugyanabba a hibába esünk". Ezért az Aura-Soma felajánlja a lehetőséget, hogy hazavihetünk egy keveset abból az élményből, energiából, melyet a konzultációban választottunk. Ezt az „élményt" tudatosan használva segíthetjük a felismert folyamatok lejátszódását. Vicky ezt így magyarázta: „Kiválasztani a négy üveget olyan, mint találkozni egy régen látott jó baráttal. Felemelő, örömteli. De használni az üvegek tartalmát ugyanakkor olyan, mint találkozásunkkor megölelni barátunkat. Mély, bensőséges, s talán örökre szól."

Ilyenkor a konzulens segít eldönteni, hogy melyik üveget vigyük haza és ehhez az üveghez a választásunk alapján milyen Pomandert, Quintesszenciát, Színesszenciát, vagy Arkangyal olajat ajánl.

Nagyon fontos alapelv ezzel kapcsolatban az Aura-Soma kulcsmondata: „Te vagy a szín, melyet választasz, s ez tükrözi lelked szükségletét." Ebben a mondatban egyértelmű és világos megerősítést ad, hogy a szín, melyet választasz Te vagy, és csakis Te. A tükör pedig azt tükrözi, hogy mi a Te lelked szükséglete. Vagyis nem a konzulens az, aki „felírja" ezeket a szereket, hanem mindig, minden körülmények között a kliens dönt. Dönt, mert a lélek szintjén mindig pontosan tudjuk, mire van éppen szükségünk. A konzulens „csak" elmagyarázza, miért éppen azt választottuk, így azonnali igazolást kapunk arról, mennyire hihetetlenül tökéletesen működik az a részünk, melyet úgy hívunk lélek. Így minden esetben a klienssé az öröm, a sikerélmény is, melyet kihívásainak megoldásával él át.

Az individuáció - és nem az individualizáció - fontos megfejlődni való lépés ma, amikor bíznunk kell magunkban a legnehezebb körülmények között is.

Az Aura-Soma szerint a legnagyobb Mester bennünk él, és saját Mesterünket mi ismerjük a legjobban. Bízzunk szavában és hallgassunk megérzéseinkre, intuíciónkra, melyeken keresztül „súgni" tud nekünk.

Várunk szeretettel

Bábity Viktória