Quintesszenciák

Bejelentkezés

Ahogyan a Pomanderek, úgy a Quintesszenciák alapját is gyógynövényekből és alkoholból készített preparátumok alkotják. Kifejezetten az asztrális testtel dolgoznak, az éteri testen túl. Az éteri testre úgy is tekinthetünk, mint ami az érzelmi testhez és az asztrális síkokhoz, valamint a felső és alsó mentális testekhez kapcsolódik; ez az, ahol az energiák keresztülhaladhatnak az érzelmeken a mentális világok felé, vagy az éteri testen keresztül az asztrális felé. Az asztrális síkok képviselik a Sugár Mesterek behívásának lehetőségét. A Quintesszenciák elősegítik az energia áramlását a belső világokból, és behívják a hozzájuk kapcsolódó színsugarak legpozitívabb energiáit. Ezzel párhuzamban saját kapcsolódó minőségeink is felszínre emelkednek lényünk mélyéről. Így könnyebben felismerhetjük és elfogadhatjuk saját belső szépségünket. Most vizsgáljuk meg ezt a koncepciót az Aura-Soma nézőpontjából is.

Minden egyes Quintesszencia (a Szent Grál és a Szoláris Logosz kivételével) párban áll a Mestersorozat (B50-B64) egyik Egyensúlyüvegével; mind az üveg, mind a Quintesszencia egy-egy Mester nevét viseli. Amikor a Mester sorozat Egyensúlyüvegei születtek, Vicky azt mondta, hogy mindegyikük személyes tartalommal bír. További kutatásokat követően több alkalommal is olyan nevek merültek fel, melyeket a korai teozófusok, mint Madame Blavatsky, Annie Besant és J.G. Senet, használtak. Vicky meglepődve tapasztalta, hogy azok a nevek, melyeket ő a halvány színkombinációkhoz kapcsolt ugyanazok a nevek, mint amiket a teozófusok korábban a Mesterekhez asszociáltak. A Mesterek magasan fejlett lények, akik egy vagy akár több alkalommal is inkarnálódtak a földi síkra. Részben hálából azért, amit földi tapasztalataik során kaptak, a Mesterek elkötelezettséget vállaltak az emberiség segítésére.

A júdaizmus szerint, mely oly közel állt Vicky szívéhez, mindannyian rendelkezünk annak lehetőségével, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk Istennel, az Atyával, minden létező Teremtőjével. Ez a közvetlen kapcsolat előrejelez bizonyos közvetítő csatornákat az emberek és Isten között. Ugyanakkor Vicky meglehetősen otthonosan mozgott a Mesterek világában. Úgy magyarázta, hogy minden egyes emberi lény egy bizonyos arany összekötő fonalon keresztül, közvetlen módon kapcsolódik Istenhez, minden létező teremtőjéhez. Ez a fonal soha el nem szakítható. Bármilyen ima, meditáció, és kérdés, mely az őszinte szívből ered, befogadásra kerül a mindenség kollektív tudatosságában. Innen kaphatjuk meg a választ is a kérdéseinkre. Csakúgy, mint ahogy az elektromos áramnak is át kell alakulnia mielőtt az erőműből elér a kenyérpirítónkhoz, ugyanígy ennek a felénk áramló válasznak is át kell alakulnia mielőtt elér hozzánk. A Mesterek a Forrás és az emberi tudatosság között történő azon átalakítás egyik megjelenési formái, mely biztosítja azt, hogy nehogy odaégjünk, mint egy pirítós.

A belső őszinte kérdés a Forráshoz áramlik. Az együttérzésből fakadóan a válasz energiaszintje lejjebb csökken, hogy alkalmassá váljon a befogadásra az emberi tudat számára. Energetikai szinten a Mesterek hierarchiája jelképezi ezt a lépcsőfokot.

Vicky szerint a hierarhia összes Mestere olyan mértékű együttműködést mutat manapság, mint amilyenre nem volt még ezelőtt példa. A Quintesszenciák használatával kapcsolatba léphetünk a hierarhia egészével. Ez azt is jelenti, hogy nem kell attól tartanunk, hogy esetleg a nem megfelelő Quintesszenciát használjuk, mert minden Quintesszencia a közös hozzáférhetőség egy pontját jelképezi. Ezt egy központi telefonhívás példájával is érzékeltethetjük: a hívás beérkezik egy adott Mesterhez, kinek hívószáma tárcsázásra került a hozzá tartozó Quintesszencia használatán keresztül. A Mester pontosan tudja, hogy kell-e válaszolni a hívásra vagy sem; ugyancsak, ha az adott Mester nem elérhető vagy nem a hívott Mester a legmegfelelőbb az adott kérdésre, akkor a megfelelő Mester azonnal válaszol a hívásra.

A Mester üvegek mindegyike rendelkezik azzal a potenciállal, hogy segít kapcsolatba kerülni a belső mesterünkkel. Ennek egyik módja a mentális és az érzelmi síkokat is magában foglaló mély belső munkán keresztül vezet. Ezt a folyamatot a belső mester vezérli, melyhez az inkarnációs csillagon keresztül, lényünk arany területéről kapcsolódhatunk. Az individuációs folyamat kibontakozásának következményeként, amint e folyamatok egyre mélyülnek, és a türkiz egyre halványabá válik, elérünk a tanítók tanítójához, melyet a belső mesternek nevezünk.

A kapcsolat ezen pontján változás következik be magában a létezésben: a belső mester kapcsolatba kerül a belső bölcsességgel. Amikor a lila folyamat átalakító erejével végre elengedjük a korábbi azonosulások kondícionált mintáit, elengedjük a régi hitrendszereinket, ideáinkat, és teljes mértékben átértékeljük azokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a Metanoia folyamatának végére érkeztünk. A szinkronicitás ekkor egyre fokozottabban érzékelhetővé válik. Ekkor minden korábban tapasztalt kihívás értelmet nyer.

A színek és a Quintesszenciák
A Mester üvegekkel való asszociációjuk mellett a Quintesszenciák bizonyos pasztell színű üvegekkel is összefüggésbe hozhatóak, mint például a B44, B66, B74. Ha az üvegválasztásunkon belüli színek mindegyike főszín, feltéve, hogy nem választottunk Mesterüveget, akkor az a Quintesszencia lesz a leghasznosabb, amely az első üveg alsó színének feleltethető meg. Ugyanakkor, ha van egy Mester üveg vagy egy halvány, tint árnyalat a választás bármely üvegében, akkor az ahhoz tartozó Quintesszenciát érdemes használni. Továbbá az a Quintesszencia lesz a legmegfelelőbb, amelyikkel asszociált Mester üveg legközelebb áll a harmadik helyen lévő itt és most pozíciójához. Ez jelzésértékű lehet arra vonatkozólag, hogy a lélek kifejezetten kapcsolatban van egy bizonyos Mesterrel az adott időszakban, vagy hogy ez a Mester különösen könnyen elérhető és támogató erejű az adott pillanatban. Ha nem Mester üveg áll a harmadik helyen, akkor a negyedik helyen lévő üveghez kapcsolódó Quintesszencia lesz a következő legmegfelelőbb, ezután a második, majd az első helyen lévők következnek. Ha halvány szín jelenik meg mind az alsó, mind a felső részben, akkor az alsó résznek megfelelő Quintesszencia lesz a leghasznosabb, mivel ez segíti a tudatalattiban lévő tudatosulását. A Quintesszencia illata, és az arra adott válaszreakciónk szintén jelzésértékű lehet a legmegfelelőbb Quintesszenciára vonatkozólag.

A Quintesszenciák használata
A Quintesszenciákat hasonló módon használjuk, mint a pomandereket, de ez esetben nem a bal tenyérbe, hanem a bal csuklóra csepegtetünk 3 csepp esszenciát. Energiáit odaadjuk a világnak, végigsimítjuk saját auránkon, minden csakra előtt keresztezzük kezeinket, mintha szárnyainkkal „csapkodnánk" lassan, érintve minden területét az aura mentális szintjének. Majd a földnek adva, végül 3 mély lélegzetet véve, ugyanúgy járunk el, mint a Pomanderek esetében.
Mégis érzékenyebb, finomabb energiák áramlását fogjuk érzékelni. Mintha mindez nem is velünk, hanem a bennünk lakozó angyallal történne.

Ha szeretnél olvasni a választott üvegeidhez tartozó Quintesszenciák-ról, akkor kattints IDE.
Ha még nem választottál üvegeket, akkor IDE kattintva megteheted.

Ugrás Tovább az Arkangyal Olajak-hoz, Színesszenciák-hoz
Ugrás Vissza az Egyensúly Üvegekhez-hez, Pomanderek-hez